КОНТАКТИ

Адрес (Седалище):

с. Татарево , общ. Първомай, обл. Пловдивска,ул. 20-та № 1


Адрес (Управление):

 с. Татарево, общ. Първомай , обл.Пловдивска, ул.20-та №1


Телефон:

0887 / 22 66 18; 0886 / 73 59 56


Факс:

03 160 25 77


e-mai::

 ivian@mail.bgКОНТАКТНА ФОРМА